Föreläsning: Relation för innovation!

I lager.
15 000 kr
Artikelnummer: 5

Innovation handlar om människor och vår förmåga att individuellt och tillsammans vara nyfikna, lära oss och dra insikter genom att våga testa nya sätt. För att åstadkomma detta krävs en kultur som bygger på tillit. En kultur där vi vågar sänka garden och ser varandra som människor, utanför roller, hierarkier och filterbubblor. 

Välkommen till en interaktiv föreläsning där du får möjlighet att reflektera kring hur du gör och arbetar med tillit, nyfikenhet och lärande! 

Fanny Bergström Buller och Mathilda Hult har sedan 2011 arbetat med innovation och utveckling. De är grundare av företaget Radicle och har utvecklat konceptet For Change som med sina olika verktyg idag har använts av fler än 1700 personer.