Starta med en workshop!

I lager.
15 000 kr
Artikelnummer: 6

Vi startar igång ert arbete med en workshop där ni får arbeta tillsammans kring frågor som tillit, nyfikenhet och lärande. Ni väljer vilket fokusområde som är viktigast i ert arbete/er organisation – vi ger er tillgång till viktig kunskap genom en inledande föreläsning och därefter arbetar ni i grupper kring Fika for Change eller Grow your mind. 

Tid: 90-120 minuter

Antal: 10-400 deltagare

Pris: 15 000 kr för upp till 30 deltagare, därefter pris på offert

Exempel: 

Innovatum Science Park har genom Fika for Change startat arbetet med sin nya styrelse faciliterat som en workshop av Radicle. Att arbeta med verktyget sänkte garden och deltagarna gavs möjlighet att få insikt i varandras perspektiv utanför roller och hierarkier. ”Det efterföljande styrelsemötet var det bästa sedan jag började.” – Martin Wänblom, Innovatum Science Park

Malmö Stad – I en nyorganisering lät Malmö Stad två förvaltningar mötas kring Fika for Change-samtal vid två tillfällen för att påbörja ett kulturbyggande arbete där 400 medarbetare möttes utanför sina yrkesroller.